Teisinis konsultavimas

Teikiant teisinio konsultavimo paslaugą, klientas konsultuojamas teisiniais klausimais (teikiant teisinio konsultavimo paslaugą pagal LR Antstolių įstatymą negalime atstovauti teismuose bei santykiuose su trečiaisiais asmenimis).

Analizuojama ir teikiama užsakovui informacija, susijusi su įstatymų ir poįstatyminių aktų pakeitimais, papildymais ir naujų įstatymų (poįstatyminių aktų). Užsakovui padedame parengti įvairius dokumentus, sutartis bei įvertinti pasirašytų sutarčių vykdymo pasekmes. Teikdami šią paslaugą orientuojamės į teisės sritis, susijusias su prievolių vykdymu. Užsakovui padedame ruošti arba ruošiame savarankiškai dokumentus, būtinus teismo įsakymui ar notaro vykdomajam raštui gauti.

Išsamesnė informacija teikiama:
Aguonų g. 6, Vilnius 
tel. +370 5 215 95 90
el. paštu info@antstolis.org