Nuorodos

e-varžytynės
Iš varžytinių parduodamas turtas. Asmuo, pageidaujantis dalyvauti varžytynėse, interneto naršykle privalo prisijungti interneto svetainėje www.evarzytynes.lt prie sistemos ir jos siūlomais asmens tapatybės nustatymo būdais: elektroniniu parašu, mobiliuoju elektroniniu parašu, per internetinę bankininkystę patvirtinti savo tapatybę. 
 
Antstolių raginimai įvykdyti sprendimą
Informacija apie antstolių raginimus įvykdyti sprendimus.
 
Bankrutuojančios įmonės
Įmonių bankroto valdymo departamento prie LR Ūkio ministerijos informacija apie įmonių bankrotą.
 
Žyminio mokesčio skaičiuoklė
Skaičiuoklė žyminiam mokesčiui apskaičiuoti, pagal bylos tipą, sumos dydį ir kitus rodiklius.

www.lrs.lt
Lietuvos Respublikos Seimo tinklapis. Jame galite rasti naujienas apie įsigaliojusius įstatymus, Seimui pateiktus svarstyti įstatymų projektus, atlikti reikalingos teisės akto paiešką (atkreipiame dėmesį, jog pateikiami teisės aktų tekstai ne visuomet yra aktualūs, t.y., gali būti nesuderinti su teisės akto pakeitimais ar papildymais).

www.lrvk.lt
Lietuvos Respublikos Vyriausybės tinklapis. Aktuali informacija apie Vyriausybės veiklą, teisės aktų projektai.

www.lrkt.lt
Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo tinklapis. Pateikiami nuo 1993 metų priimti Konstitucinio teismo nutarimai, sprendimai ir išvados (zip formate).

www.tm.lt
Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos tinklapis. Pateikiama kontaktinė informacija, pranešimai apie veiklą, Teisės departamento specialistų Civilinio kodekso normų taikymo komentarai.

www.litlex.lt
Teisinės informacijos centras. Mokama teisės aktų bazė.

www.vmi.lt
Lietuvos Respublikos valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos tinklapis. Aktuali informacija mokesčių mokėtojams, mokesčių įstatymų ir kitų teisės aktų komentarai, ataskaitų formos.