Paslaugos

Antstolis – tai valstybės įgaliotas asmuo, kuriam valstybė suteikia vykdomųjų dokumentų vykdymo, faktinių aplinkybių konstatavimo, dokumentų perdavimo ir kitas įstatymų nustatytas funkcijas.

Atlikdami savo funkcijas, antstoliai yra nepriklausomi ir savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, LR antstolių ir kitais įstatymais, kitais teisės aktais, antstolių profesinės etikos kodeksu. 

Antstolio procesinių veiksmų teisėtumą Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka kontroliuoja teismas. 

Antstolių darbo organizavimą Teisingumo ministro nustatyta tvarka tikrina Teisingumo ministerija ir Lietuvos antstolių rūmai.

Antstolio Rimanto Vižainiškio Kontora teikia šias paslaugas:

Išsamesnė informacija teikiama:
Aguonų g. 6, Vilnius 
tel. +370 5 215 95 90
el. paštu info@antstolis.org