Faktinių aplinkybių konstatavimas

Faktinių aplinkybių konstatavimas – tai smulkus aplinkybių, daiktų ar turto, jų būklės aprašymas faktinių aplinkybių konstatavimo protokole. Konstatuojamos faktinės aplinkybės gali būti papildomai fiksuojamos vaizdo ir garso įrašymo priemonėmis. Faktinių aplinkybių konstatavimo protokolas leidžia užfiksuoti esamą būklę ir yra tarsi „laiko“ fotografija. Faktinių aplinkybių konstatavimas yra absoliučiai konfidenciali paslauga, apie kurios esmę žino tik užsakovas ir antstolis. Faktinių aplinkybių konstatavimo protokolai neturi senaties termino ir gali būti užsakovo pateikti bet kuriai Lietuvos Respublikoje arba Europos Sąjungoje esančioms institucijoms.

Gali būti konstatuojamos įvairaus pobūdžio faktinės aplinkybės:

  • konstatavimai, susiję su statybomis ar remontu, patalpų užpylimai ir kiti atvejai;
  • nematerialaus pobūdžio aplinkybių konstatavimas: SMS žinučių turinys, internetinių tinklapių vaizdas ar/ir turinys ir kiti atvejai;
  • įvairių įvykių konstatavimas: įmonės akcininkų surinkimai, darbo ginčai ir kiti įvykiai.

Konstatuojant faktines aplinkybes naudojame pažangiausias vaizdo ir garso įrašymo priemones. Faktinių aplinkybių konstatavimo protokolus spausdiname su specialiais spausdintuvais, užtikrinančiais protokolų ir jų priedų ilgaamžiškumą.

Išsamesnė informacija teikiama:
Aguonų g. 6, Vilnius 
tel. +370 5 215 95 90
el. paštu info@antstolis.org