Dokumentų įteikimas

Dokumentų įteikimo (perdavimo) paslauga teikiama kai gavėjui būtina įteikti įvairius dokumentus (teismo procesinius dokumentus, pačių fizinių ir/ar juridinių asmenų surašytus dokumentus), kurių dėl įvairiausių priežasčių nėra galimybės įteikti gavėjui arba užsakovas nepageidauja, kad dokumentai būtų siunčiami paštu ar per kurjerį. Dokumentus įteikia (perduoda) antstolis arba antstolio padėjėjas. Užtikrinamas visiškas paslaugos konfidencialumas. Teikiant šią paslaugą dokumentai ne tik įteikiami (perduodami), bet ir pageidaujant užsakovui, gavėjui išaiškinamos teisinės pasekmės.

Paslauga teikiama visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje.

Išsamesnė informacija teikiama:
Aguonų g. 6, Vilnius 
tel. +370 5 215 95 90
el. paštu info@antstolis.org