Dokumentai

PRAŠYMAS DĖL VYKDOMOJO DOKUMENTO PATEIKIMO
Pateikdami išieškojimui vykdyti vykdomąjį dokumentą, išieškotojas kartu pateikia antstoliui duomenis, patvirtinančius, kad pateikiamas vykdomasis dokumentas nėra įvykdytas ir turi būti vykdomas priverstine tvarka, taip pat atsako už šių duomenų teisingumą.
 
PRAŠYMAS PERDUOTI (ĮTEIKTI) DOKUMENTUS
Dokumentų įteikimo (perdavimo) paslauga teikiama, kai gavėjui būtina įteikti teismo procesinius ar įvairius kitokio pobūdžio dokumentus, kuriuos dėl tam tikrų priežasčių užsakovas nenori arba negali patikėti įteikti pašto kurjeriams. Gavėjui ne tik įteikiami dokumentai, bet gali būti išaiškintos teisinės pasekmės, kurias gali sukelti dokumentų įteikimas ar atsisakymas juos priimti.
 
PRAŠYMAS KONSTATUOTI FAKTINES APLINKYBES
Faktinių aplinkybių konstatavimo paslauga teikiama kai būtinas smulkus aplinkybių, daikto ar turto, jų būklės aprašymas specialiame protokole papildomai fiksuojant vaizdo ir garso prašymo priemonėmis. Faktinių aplinkybių konstatavimas yra absoliučiai konfidenciali paslauga, apie kurios esmę žino tik užsakovas ir antstolis. Faktinių aplinkybių konstatavimo protokolai neturi senaties termino ir gali būti užsakovo pateikti bet kuriai Lietuvos Respublikoje arba Europos Sąjungoje esančiai institucijai.
 
PAPRASTOJO VEKSELIO FORMA
Vekseliu yra įforminamas besąlygiškas pasižadėjimas nustatytais terminais grąžinti skolą. Vekselyje nebūtina nurodyti jo išdavimo priežasties, be to, vekselyje negali būti numatytų jokių papildomų mokėjimo išlygų – yra tiesiog įsipareigojimas (ar įpareigojimas) sumokėti tam tikrą pinigų sumą.
 
Išsamesnė informacija teikiama:
Aguonų g. 6, Vilnius 
tel. +370 5 215 95 90
el. paštu info@antstolis.org